fbpx

THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPF24Dầu ít lưu huỳnh 1/249/1/2024Trước 21:00 ngày 05/01/2024
2TRUF24Cao su RSS3 1/2425/01/2024Trước 15:00 ngày 09/01/2024
3MPOG24Dầu cọ thô 2/2431/01/2024Trước 15:00 ngày 15/01/2024
4ZFTG24Cao su TSR20 2/2431/01/2024Trước 15:00 ngày 15/01/2024
5FEFF24Quặng sắt 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 15/01/2024
6NQMG24Dầu WTI mini 2/2417/01/2024Trước 21:00 ngày 15/01/2024
7MCLEG24Dầu WTI micro 2/2417/01/2024Trước 21:00 ngày 15/01/2024
8CLEG24Dầu WTI 2/2418/01/2024Trước 21:00 ngày 17/01/2024
9NQGG24Khí tự nhiên mini 2/2424/01/2024Trước 21:00 ngày 22/01/2024
10NGEG24Khí tự nhiên 2/2425/01/2024Trước 21:00 ngày 23/01/2024
11SSRF24Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 24/01/2024
12SSCF24Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 24/01/2024
13LHCF24Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 24/01/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUF24Cao su RSS3 1/2425/01/2024Trước 15:00 ngày 09/01/2024
2QPF24Dầu ít lưu huỳnh 1/2411/1/2024Trước 21:00 ngày 09/01/2024
3ZLEF24Dầu đậu tương 1/2412/1/2024Trước 22:00 ngày 10/01/2024
4ZSEF24Đậu tương 1/2412/1/2024Trước 22:00 ngày 10/01/2024
5ZREF24Gạo thô 1/2412/1/2024Trước 22:00 ngày 10/01/2024
6ZMEF24Khô đậu tương 1/2412/1/2024Trước 22:00 ngày 10/01/2024
7ZFTG24Cao su TSR20 2/2431/01/2024Trước 15:00 ngày 15/01/2024
8FEFF24Quặng sắt 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 15/01/2024
9NQMG24Dầu WTI mini 2/2419/01/2024Trước 21:00 ngày 17/01/2024
10MCLEG24Dầu WTI micro 2/2419/01/2024Trước 21:00 ngày 17/01/2024
11CLEG24Dầu WTI 2/2422/01/2024Trước 21:00 ngày 18/01/2024
12SSRF24Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 24/01/2024
13SSCF24Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 24/01/2024
14LHCF24Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 1/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 24/01/2024
15NQGG24Khí tự nhiên mini 2/2426/01/2024Trước 21:00 ngày 24/01/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *