fbpx

Thời Hạn Tất Toán Một Số Hợp Đồng Hàng Hóa Tại MXV

Thời hạn tất toán hợp đồng hàng hoá

Công ty Cổ Phần Hitech Finance xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QOM24 Dầu Brent 6/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 25/04/2024
2 XBK24 Đậu tương mini 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
3 ZREK24 Gạo thô 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
4 XWK24 Lúa mỳ mini 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
5 KWEK24 Lúa mỳ Kansas 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
6 XCK24 Ngô mini 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
7 SBEK24 Đường 11 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
8 SIEK24 Bạc 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
9 SILK24 Bạc micro 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
10 CPEK24 Đồng 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
11 PLEK24 Bạch kim 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
12 ZLEK24 Dầu đậu tương 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
13 ZSEK24 Đậu tương 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
14 ZMEK24 Khô đậu tương 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
15 ZWAK24 Lúa mỳ 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024
16 ZCEK24 Ngô 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 29/04/2024

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 LRCK24 Cà phê Robusta 5/24 24/05/2024 Trước 21:00 ngày 25/04/2024
2 SBEK24 Đường 11 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
3 QOM24 Dầu Brent 6/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
4 BMM24 Dầu Brent mini 6/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
5 RBEK24 Xăng RBOB 5/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
6 XBK24 Đậu tương mini 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
7 XCK24 Ngô mini 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
8 XWK24 Lúa mỳ mini 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 26/04/2024
9 MPOK24 Dầu cọ thô 5/24 15/05/2024 Trước 15:00 ngày 29/04/2024
10 CCEK24 Ca cao 5/24 15/05/2024 Trước 21:00 ngày 30/04/2024

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *