fbpx

Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng

 

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 TRUJ24 Cao su RSS3 4/24 23/04/2024 Trước 15:00 ngày 05/04/2024
2 QPJ24 Dầu ít lưu huỳnh 4/24 09/04/2024 Trước 21:00 ngày 05/04/2024
3 MPOK24 Dầu cọ thô 5/24 30/04/2024 Trước 15:00 ngày 12/04/2024
4 ZFTK24 Cao su TSR20 5/24 30/04/2024 Trước 15:00 ngày 12/04/2024
5 FEFJ24 Quặng sắt 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 12/04/2024
6 NQMK24 Dầu WTI mini 5/24 17/04/2024 Trước 21:00 ngày 15/04/2024
7 MCLEK24 Dầu WTI micro 5/24 17/04/2024 Trước 21:00 ngày 15/04/2024
8 CLEK24 Dầu WTI 5/24 18/04/2024 Trước 21:00 ngày 17/04/2024
9 KCEK24 Cà phê Arabica 5/24 22/04/2024 Trước 21:00 ngày 19/04/2024
10 NQGK24 Khí tự nhiên mini 5/24 23/04/2024 Trước 21:00 ngày 19/04/2024
11 CTEK24 Bông sợi 5/24 24/04/2024 Trước 21:00 ngày 22/04/2024
12 CCEK24 Ca cao 5/24 24/04/2024 Trước 21:00 ngày 22/04/2024
13 NGEK24 Khí tự nhiên 5/24 24/04/2024 Trước 21:00 ngày 22/04/2024
14 SSRJ24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
15 SSCJ24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
16 LHCJ24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
17 LRCK24 Cà phê Robusta 5/24 25/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
18 MQIK24 Bạc mini 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
19 MQCK24 Đồng mini 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
20 MHGK24 Đồng micro 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
21 BMM24 Dầu Brent mini 6/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
22 RBEK24 Xăng RBOB 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUJ24 Cao su RSS3 4/24 23/04/2024 Trước 15:00 ngày 05/04/2024
2 QPJ24 Dầu ít lưu huỳnh 4/24 11/04/2024 Trước 21:00 ngày 09/04/2024
3 ZFTK24 Cao su TSR20 5/24 30/04/2024 Trước 15:00 ngày 12/04/2024
4 FEFJ24 Quặng sắt 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 12/04/2024
5 NQMK24 Dầu WTI mini 5/24 19/04/2024 Trước 21:00 ngày 17/04/2024
6 MCLEK24 Dầu WTI micro 5/24 19/04/2024 Trước 21:00 ngày 17/04/2024
7 CLEK24 Dầu WTI 5/24 22/04/2024 Trước 21:00 ngày 18/04/2024
8 SSRJ24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
9 SSCJ24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
10 LHCJ24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 4/24 30/04/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
11 NQGK24 Khí tự nhiên mini 5/24 25/04/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
12 CTEK24 Bông sợi 5/24 08/05/2024 Trước 21:00 ngày 23/04/2024
13 SIEJ24 Bạc 4/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
14 MQIK24 Bạc mini 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
15 SILJ24 Bạc micro 4/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
16 CPEJ24 Đồng 4/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
17 MQCK24 Đồng mini 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
18 MHGK24 Đồng micro 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
19 PLEJ24 Bạch kim 4/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024
20 NGEK24 Khí tự nhiên 5/24 26/04/2024 Trước 21:00 ngày 24/04/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *