fbpx

Các lệnh giao dịch

 

Ký hiệu Viết tắt cho Mô tả
LMT Limit order Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc bán được thực hiện tại mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn.

Đối với lệnh mua giới hạn, giá giới hạn là mức giá cao nhất nhà đầu tư chấp nhận giao dịch. Đối với lệnh bán giới hạn, giá giới hạn là mức giá thấp nhất nhà đầu tư chấp nhận giao dịch.

Lệnh giới hạn có ưu điểm giúp cho nhà đầu tư có thể tránh được sự bất lợi về giá trong giao dịch. Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng lệnh giới hạn là không có sự đảm bảo là lệnh sẽ được thực hiện, nhà đầu tư có thể bị bỏ lỡ cơ hội đầu tư.

MKT Market order Lệnh thị trường là lệnh mua hoặc bán được thực hiện ngay tại mức giá tốt nhất hiện có trên thị trường tại thời điểm lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Lệnh mua thị trường sẽ khớp ngay ở giá chào bán thấp nhất hiện có trên thị trường tại thời điểm đặt lệnh. Lệnh bán thị trường sẽ khớp ngay ở giá chào mua cao nhất hiện có trên thị trường tại thời điểm đặt lệnh.

Đối với nhà đầu tư, khi sử dụng lệnh thị trường thì có thể thực hiện giao dịch một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, do lệnh thị trường rất khó dự tính được mức giá mà lệnh giao dịch được thực hiện nên nhà đầu tư sử dụng lệnh thị trường có thể bị bất lợi về giá.

STP Stop order Lệnh dừng: Lệnh tự động chuyển thành lệnh thị trường khi giá thị trường đạt đến một mức giá nhất định

Lệnh dừng là loại lệnh có điều kiện. Trong lệnh dừng, nhà đầu tư xác định một mức giá cụ thể, giá đó gọi là giá dừng (stop price). Nếu giá trên thị trường chưa đạt tới hoặc chưa vượt qua mức giá dừng thì lệnh chưa được kích hoạt. Khi giá thị trường đạt tới hoặc vượt qua mức giá dừng thì lập tức lệnh này được kích hoạt, khi đó lệnh dừng sẽ trở thành lệnh thị trường.

Điều kiện về giá trong lệnh dừng: Giá dừng trong lệnh dừng mua bao giờ cũng phải cao hơn giá thị trường hiện tại của loại hàng hóa giao dịch. Giá dừng trong lệnh dừng bán bao giờ cũng phải thấp hơn giá thị trường hiện tại của loại hàng hóa giao dịch.

STL Stop Limit Order Lệnh dừng giới hạn là một lệnh kết hợp cả đặc tính của lệnh giới hạn (Limit order) và lệnh dừng (Stop order). Khi giá thị trường đạt tới mức giá dừng (Stop price), lệnh dừng giới hạn sẽ trở thành lệnh giới hạn mua hoặc bán tại mức giá giới hạn hoặc mức giá tốt hơn.

Lệnh dừng sẽ được thực hiện ở mức giá thị trường ngay sau khi giá thị trường đạt tới mức giá dừng nên có rủi ro lệnh của nhà đầu tư sẽ được thực hiện không theo ý muốn trong những thời điểm giá trên thị trường biến động mạnh. Lệnh giới hạn là lệnh được thực hiện ở mức giá cụ thể hoặc là tốt hơn. Với việc kết hợp hai loại lệnh này, thì mức độ chính xác trong thực hiện các giao dịch của các nhà đầu tư sẽ cao hơn.

DAY Day Lệnh có hiệu lực cho đến khi lệnh được thực hiện, bị huỷ bỏ
hoặc đến thời điểm đóng cửa của phiên giao dịch
GTC Good till Cancelled Lệnh có hiệu lực cho đến khi bị huỷ bỏ
GTD Good till Date Lệnh có hiệu lực tới ngày xác định
GTT Good till Time Lệnh có hiệu lực tới giờ xác định
FOK

 

Fill or Kill Lệnh điều kiện thực hiện trong ngày. Khi đặt lệnh FOK, lệnhđó phải được thực hiện hết khối lượng với mức giá đã đặt, còn nếu khớp từng phần thì sẽ bị huỷ (hay là khớp toàn bộ,
còn không thì huỷ)
FAK Fill and Kill Lệnh điều kiện thực hiện trong ngày. Khi đặt lệnh FAK, lệnh đó sẽ có thể khớp toàn bộ hoặc khớp 1 phần. Nếu khớp 1phần thì phần khối lượng còn lại của lệnh sẽ bị huỷ
OCO One cancels Others Lệnh điều kiện được cấu tạo từ 2 lệnh chờ trở lên. Khi trader đặt lệnh OCO, phải đặt các mức giá stop/limit/stop limit…
Khi giá thị trường giao dịch chạm 1 mức giá đã đặt, lệnh có mức giá đó sẽ khớp và tất cả các lệnh còn lại sẽ bị huỷ.
TLMT Trailing Limit Lệnh thả nổi theo biến động của thị trường. Đối với chiều Buy, giá LMT đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi lên. Chiều Sell, giá LMT đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi xuống.
Sự thay đổi của giá đặt sẽ bằng chính với khoảng cách từ giá đặt ban đầu tới giá chào mua/chào bán tốt nhất.
TSTP Trailing Stop Lệnh thả nổi theo biến động của thị trường. Đối với chiều Buy, giá STP đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi xuống.
Chiều Sell, giá STP đặt sẽ thay đổi khi giá thị trường đi lên.
Sự thay đổi của giá đặt sẽ bằng chính với khoảng cách từ giá đặt tới giá chào mua/chào bán tốt nhất tại thời điểm người dùng đặt lệnh.
Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 1 Trung bình: 5]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *