fbpx

Khuyến nghị chiến lược giao dịch mặt hàng nông sản ngày 1/10

Khuyến nghị chiến lược giao dịch mặt hàng nông sản ngày 1/10

1. Ngô kì hạn tháng 12: ZCEZ21

– Vị thế khuyến nghị BÁN

– Điểm vào: 543 – 540

– Điểm chốt lời:

TP1: 524

TP2: 506

– Điểm cắt lỗ: 551

2. Đậu tương kì hạn tháng 12: ZSEZ21

– Vị thế khuyến nghị BÁN

– Điểm vào: 1274

– Điểm chốt lời:

TP1: 1250

TP2: 1960

– Điểm cắt lỗ: 1297

3. Dầu đậu tương kì hạn tháng 12: ZLEZ21

– Vị thế khuyến nghị BÁN

– Điểm vào: 58.82

– Điểm chốt lời: 

TP1: 57.23

TP2: 56.65

– Điểm cắt lỗ: 59.7

4. Khô đậu tương kì hạn tháng 12: ZMEZ21

– Vị thế khuyến nghị BÁN

– Điểm vào: 336 – 337

– Điểm chốt lời: TP: 328

– Điểm cắt lỗ: 702

5. Lúa mì Kansas kì hạn tháng 12: KWEZ23

– Vị thế khuyến nghị MUA

– Điểm vào: 722 – 716

– Điểm chốt lời: TP: 762

– Điểm cắt lỗ: 702

Hitech Finance

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 1 Trung bình: 5]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *