fbpx

THỜI HẠN TẤT TOÁN CÁC HỢP ĐỒNG ĐẾN NGÀY THÔNG BÁO ĐẦU TIÊN VÀ NGÀY GIAO DỊCH CUỐI CÙNG

 

Kính gửi: Quý Khách Hàng,  

Công ty CP Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MQCV23Đồng mini 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
2MHGV23Đồng micro 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
3BMX23Dầu Brent mini 11/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
4RBEV23Xăng RBOB 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
5QOX23Dầu Brent 11/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 26/09/2023
6MPOV23Dầu cọ thô 10/2329/09/2023Trước 15:00 ngày 27/09/2023
7SBEV23Đường 11 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
8SIEV23Bạc 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
9SILV23Bạc micro 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
10CPEV23Đồng 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
11PLEV23Bạch kim 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
12ZLEV23Dầu đậu tương 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 28/09/2023
13ZMEV23Khô đậu tương 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 28/09/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1SIEU23Bạc 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
2SILU23Bạc micro 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
3CPEU23Đồng 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
4MQCV23Đồng mini 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
5MHGV23Đồng micro 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
6PLEU23Bạch kim 09/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
7NGEV23Khí tự nhiên 10/2327/09/2023Trước 21:00 ngày 25/09/2023
8SBEV23Đường 11 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
9QOX23Dầu Brent 11/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
10BMX23Dầu Brent mini 11/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023
11RBEV23Xăng RBOB 10/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 27/09/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Trân trọng,

 

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *