fbpx

THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUG24Cao su RSS3 2/2422/02/2024Trước 15:00 ngày 06/02/2024
2QPG24Dầu ít lưu huỳnh 2/248/2/2024Trước 21:00 ngày 06/02/2024
3NQMH24Dầu WTI mini 3/2414/02/2024Trước 21:00 ngày 12/02/2024
4MCLEH24Dầu WTI micro 3/2414/02/2024Trước 21:00 ngày 12/02/2024
5MPOH24Dầu cọ thô 3/2429/02/2024Trước 15:00 ngày 13/02/2024
6ZFTH24Cao su TSR20 3/2429/02/2024Trước 15:00 ngày 13/02/2024
7FEFG24Quặng sắt 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 13/02/2024
8CLEH24Dầu WTI 3/2416/02/2024Trước 21:00 ngày 15/02/2024
9KCEH24Cà phê Arabica 3/2421/02/2024Trước 21:00 ngày 20/02/2024
10NQGH24Khí tự nhiên mini 3/2422/02/2024Trước 21:00 ngày 20/02/2024
11CTEH24Bông sợi 3/2423/02/2024Trước 21:00 ngày 21/02/2024
12CCEH24Ca cao 3/2423/02/2024Trước 21:00 ngày 21/02/2024
13NGEH24Khí tự nhiên 3/2423/02/2024Trước 21:00 ngày 21/02/2024
14SSRG24Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 22/02/2024
15SSCG24Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 22/02/2024
16LHCG24Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 22/02/2024
17LRCH24Cà phê Robusta 3/2426/02/2024Trước 21:00 ngày 23/02/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUG24Cao su RSS3 2/2422/02/2024Trước 15:00 ngày 06/02/2024
2QPG24Dầu ít lưu huỳnh 2/2412/2/2024Trước 21:00 ngày 08/02/2024
3ZFTH24Cao su TSR20 3/2429/02/2024Trước 15:00 ngày 13/02/2024
4FEFG24Quặng sắt 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 13/02/2024
5NQMH24Dầu WTI mini 3/2416/02/2024Trước 21:00 ngày 14/02/2024
6MCLEH24Dầu WTI micro 3/2416/02/2024Trước 21:00 ngày 14/02/2024
7CLEH24Dầu WTI 3/2420/02/2024Trước 21:00 ngày 16/02/2024
8CTEH24Bông sợi 3/246/3/2024Trước 21:00 ngày 20/02/2024
9SSRG24Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 22/02/2024
10SSCG24Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 22/02/2024
11LHCG24Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 2/2429/02/2024Trước 21:00 ngày 22/02/2024
12NQGH24Khí tự nhiên mini 3/2426/02/2024Trước 21:00 ngày 22/02/2024
13LRCH24Cà phê Robusta 3/2422/03/2024Trước 21:00 ngày 23/02/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *