fbpx

THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG HÀNG HOÁ THÁNG 08/2023

 

Kính gửi Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Đầu tư Hàng hoá Hitech Finance (HTF) thông báo tới quý khách hàng về thời hạn tất toán hợp đồng theo Sở giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPQ23

Dầu ít lưu huỳnh 08/23

08/08/2023

Trước 21:00 ngày 04/08/2023

2

TRUQ23

Cao su RSS3 08/23

25/08/2023

Trước 15:00 ngày 09/08/2023

3

ZFTU23

Cao su TSR20 09/23

31/08/2023

Trước 15:00 ngày 15/08/2023

4

FEFQ23

Quặng sắt 08/23

31/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

5

NQMU23

Dầu WTI Mini 09/23

17/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

6

MCLEU23

Dầu WTI micro 09/23

17/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

7

CLEU23

Dầu WTI 09/23

18/08/2023

Trước 21:00 ngày 17/08/2023

8

KCEU23

Cà phê Arabica 9/23

23/08/2023

Trước 21:00 ngày 22/08/2023

9

NQGU23

Khí tự nhiên mini 09/23

24/08/2023

Trước 21:00 ngày 22/08/2023

10

CCEU23

Ca cao 09/23

25/08/2023

Trước 21:00 ngày 23/08/2023

11

NGEU23

Khí tự nhiên 09/23

25/08/2023

Trước 21:00 ngày 23/08/2023

12

LRCU23

Cà phê Robusta 09/23

25/08/2023

Trước 21:00 ngày 24/08/2023

13

MQIU23

Bạc mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

14

MQCU23

Đồng mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

15

MHGU23

Đồng micro 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

16

BMV23

Dầu Brent mini 10/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

17

RBEU23

Xăng RBOB 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

QPQ23

Dầu ít lưu huỳnh 08/23

10/08/2023

Trước 21:00 ngày 08/08/2023

2

TRUQ23

Cao su RSS3 08/23

25/08/2023

Trước 15:00 ngày 09/08/2023

3

ZLEQ23

Dầu đậu tương 08/23

14/08/2023

Trước 21:00 ngày 10/08/2023

4

ZSEQ23

Đậu tương 08/23

14/08/2023

Trước 21:00 ngày 10/08/2023

5

ZMEQ23

Khô đậu tương 08/23

14/08/2023

Trước 21:00 ngày 10/08/2023

6

MPOQ23

Dầu cọ thô 08/23

15/08/2023

Trước 15:00 ngày 11/08/2023

7

ZFTU23

Cao su TSR20 09/23

31/08/2023

Trước 15:00 ngày 15/08/2023

8

FEFQ23

Quặng sắt 08/23

31/08/2023

Trước 21:00 ngày 15/08/2023

9

NQMU23

Dầu WTI Mini 09/23

21/08/2023

Trước 21:00 ngày 17/08/2023

10

MCLEU23

Dầu WTI micro 09/23

21/08/2023

Trước 21:00 ngày 17/08/2023

11

CLEU23

Dầu WTI 09/23

22/08/2023

Trước 21:00 ngày 18/08/2023

12

NQGU23

Khí tự nhiên mini 09/23

28/08/2023

Trước 21:00 ngày 24/08/2023

13

SIEQ23

Bạc 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

14

MQIU23

Bạc mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

15

SILQ23

Bạc micro 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

16

CPEQ23

Đồng 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

17

MQCU23

Đồng mini 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

18

MHGU23

Đồng micro 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

19

PLEQ23

Bạch kim 08/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

20

NGEU23

Khí tự nhiên 09/23

29/08/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

21

LRCU23

Cà phê Robusta 09/23

25/09/2023

Trước 21:00 ngày 25/08/2023

22

SNDD17Q23

Thiếc LME 17/08/23

15/08/2023

Trước 21:00 ngày 08/08/2023

23

SNDD18Q23

Thiếc LME 18/08/23

16/08/2023

Trước 21:00 ngày 09/08/2023

24

SNDD25Q23

Thiếc LME 25/08/23

23/08/2023

Trước 21:00 ngày 16/08/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Nếu khách hàng không thực hiện, Sở giao dịch Hàng hoá Việt Nam sẽ tiến hành tất toán toàn bộ vị thế còn mở trên hệ thống theo Quyết định số 544/QĐ/TGĐ-MXV ngày 19/6/2023.

Trân trọng,

HTF

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *