fbpx

THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

 

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1TRUZ23Cao su RSS3 12/2322/12/2023Trước 15:00 ngày 06/12/2023
2QPZ23Dầu ít lưu huỳnh 12/2308/12/2023Trước 21:00 ngày 06/12/2023
3NQMF24Dầu WTI Mini 01/2414/12/2023Trước 21:00 ngày 12/12/2023
4MCLEF24Dầu WTI micro 01/2414/12/2023Trước 21:00 ngày 12/12/2023
5MPOF24Dầu cọ thô 01/2429/12/2023Trước 15:00 ngày 13/12/2023
6ZFTF24Cao su TSR20 01/2429/12/2023Trước 15:00 ngày 13/12/2023
7FEFZ23Quặng sắt 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 13/12/2023
8CLEF24Dầu WTI 01/2415/12/2023Trước 21:00 ngày 14/12/2023
9NQGF24Khí tự nhiên mini 01/2422/12/2023Trước 21:00 ngày 20/12/2023
10NGEF24Khí tự nhiên 01/2422/12/2023Trước 21:00 ngày 20/12/2023
11LRCF24Cà phê Robusta 01/2422/12/2023Trước 21:00 ngày 21/12/2023
12SSRZ23Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
13SSCZ23Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
14LHCZ23Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
15BMG24Dầu Brent mini 02/2426/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUZ23Cao su RSS3 12/2322/12/2023Trước 15:00 ngày 06/12/2023
2QPZ23Dầu ít lưu huỳnh 12/2312/12/2023Trước 21:00 ngày 08/12/2023
3ZLEZ23Dầu đậu tương 12/2314/12/2023Trước 22:00 ngày 12/12/2023
4ZWAZ23Lúa mỳ 12/2314/12/2023Trước 22:00 ngày 12/12/2023
5ZCEZ23Ngô 12/2314/12/2023Trước 22:00 ngày 12/12/2023
6KWEZ23Lúa mỳ Kansas 12/2314/12/2023Trước 22:00 ngày 12/12/2023
7ZMEZ23Khô đậu tương 12/2314/12/2023Trước 22:00 ngày 12/12/2023
8ZFTF24Cao su TSR20 01/2429/12/2023Trước 15:00 ngày 13/12/2023
9FEFZ23Quặng sắt 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 13/12/2023
10NQMF24Dầu WTI Mini 01/2418/12/2023Trước 21:00 ngày 14/12/2023
11MCLEF24Dầu WTI micro 01/2418/12/2023Trước 21:00 ngày 14/12/2023
12KCEZ23Cà phê Arabica 12/2318/12/2023Trước 21:00 ngày 14/12/2023
13CLEF24Dầu WTI 01/2419/12/2023Trước 21:00 ngày 15/12/2023
14NQGF24Khí tự nhiên mini 01/2426/12/2023Trước 21:00 ngày 21/12/2023
15SSRZ23Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
16SSCZ23Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
17LHCZ23Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/2329/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *