fbpx

Thời Hạn Tất Toán Một Số Hợp Đồng Hàng Hóa Phái Sinh

 

Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPK24 Dầu ít lưu huỳnh 5/24 8/5/2024 Trước 21:00 ngày 06/05/2024
2 TRUK24 Cao su RSS3 5/24 27/05/2024 Trước 15:00 ngày 09/05/2024
3 NQMM24 Dầu WTI mini 6/24 16/05/2024 Trước 21:00 ngày 14/05/2024
4 MCLEM24 Dầu WTI micro 6/24 16/05/2024 Trước 21:00 ngày 14/05/2024
5 MPOM24 Dầu cọ thô 6/24 31/05/2024 Trước 15:00 ngày 15/05/2024
6 ZFTM24 Cao su TSR20 6/24 31/05/2024 Trước 15:00 ngày 15/05/2024
7 FEFK24 Quặng sắt 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 15/05/2024
8 CLEM24 Dầu WTI 6/24 17/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
9 NQGM24 Khí tự nhiên mini 6/24 24/05/2024 Trước 21:00 ngày 22/05/2024
10 NGEM24 Khí tự nhiên 6/24 27/05/2024 Trước 21:00 ngày 23/05/2024
11 SSRK24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
12 SSCK24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
13 LHCK24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
14 ALIM24 Nhôm COMEX 06/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024

Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 QPK24 Dầu ít lưu huỳnh 5/24 10/5/2024 Trước 21:00 ngày 08/05/2024
2 TRUK24 Cao su RSS3 5/24 27/05/2024 Trước 15:00 ngày 09/05/2024
3 ZWAK24 Lúa mỳ 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
4 KWEK24 Lúa mỳ Kansas 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
5 ZCEK24 Ngô 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
6 ZLEK24 Dầu đậu tương 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
7 ZMEK24 Khô đậu tương 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
8 ZREK24 Gạo thô 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
9 ZSEK24 Đậu tương 5/24 14/05/2024 Trước 21:00 ngày 10/05/2024
10 ZFTM24 Cao su TSR20 6/24 31/05/2024 Trước 15:00 ngày 15/05/2024
11 FEFK24 Quặng sắt 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 15/05/2024
12 KCEK24 Cà phê Arabica 5/24 20/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
13 NQMM24 Dầu WTI mini 6/24 20/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
14 MCLEM24 Dầu WTI micro 6/24 20/05/2024 Trước 21:00 ngày 16/05/2024
15 CLEM24 Dầu WTI 6/24 21/05/2024 Trước 21:00 ngày 17/05/2024
16 ALIM24 Nhôm COMEX 06/24 26/06/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
17 SSRK24 Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
18 SSCK24 Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
19 LHCK24 Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 5/24 31/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024
20 NQGM24 Khí tự nhiên mini 6/24 28/05/2024 Trước 21:00 ngày 24/05/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *