fbpx

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên và Ngày giao dịch cuối cùng

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPX23Dầu ít lưu huỳnh 11/2308/11/2023Trước 21:00 ngày 06/11/2023
2TRUX23Cao su RSS3 11/2324/11/2023Trước 15:00 ngày 08/11/2023
3NQMZ23Dầu WTI mini 12/2315/11/2023Trước 21:00 ngày 13/11/2023
4MCLEZ23Dầu WTI micro 12/2315/11/2023Trước 21:00 ngày 13/11/2023
5MPOZ23Dầu cọ thô 12/2330/11/2023Trước 15:00 ngày 14/11/2023
6ZFTZ23Cao su TSR20 12/2330/11/2023Trước 15:00 ngày 14/11/2023
7FEFX23Quặng sắt 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 14/11/2023
8CLEZ23Dầu WTI 12/2316/11/2023Trước 21:00 ngày 15/11/2023
9KCEZ23Cà phê Arabica 12/2321/11/2023Trước 21:00 ngày 20/11/2023
10NQGZ23Khí tự nhiên mini 12/2323/11/2023Trước 21:00 ngày 21/11/2023
11CTEZ23Bông sợi 12/2324/11/2023Trước 21:00 ngày 22/11/2023
12CCEZ23Ca cao 12/2324/11/2023Trước 21:00 ngày 22/11/2023
13NGEZ23Khí tự nhiên 12/2324/11/2023Trước 21:00 ngày 22/11/2023
14SSCX23Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 23/11/2023
15SSRX23Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 23/11/2023
16LHCX23Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 23/11/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUX23Cao su RSS3 11/2324/11/2023Trước 15:00 ngày 08/11/2023
2QPX23Dầu ít lưu huỳnh 11/2310/11/2023Trước 21:00 ngày 08/11/2023
3ZSEX23Đậu tương 11/2314/11/2023Trước 22:00 ngày 10/11/2023
4ZREX23Gạo thô 11/2314/11/2023Trước 22:00 ngày 10/11/2023
5ZFTZ23Cao su TSR20 12/2330/11/2023Trước 15:00 ngày 14/11/2023
6FEFX23Quặng sắt 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 14/11/2023
7NQMZ23Dầu WTI mini 12/2317/11/2023Trước 21:00 ngày 15/11/2023
8MCLEZ23Dầu WTI micro 12/2317/11/2023Trước 21:00 ngày 15/11/2023
9CLEZ23Dầu WTI 12/2320/11/2023Trước 21:00 ngày 16/11/2023
10CTEZ23Bông sợi 12/2306/12/2023Trước 21:00 ngày 22/11/2023
11NQGZ23Khí tự nhiên mini 12/2327/11/2023Trước 21:00 ngày 23/11/2023
12SSRX23Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 23/11/2023
13SSCX23Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 23/11/2023
14LHCX23Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 23/11/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *