fbpx

THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG HÀNG HOÁ THÁNG 09 – 10/2023

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QOV23 Dầu Brent 10/23 29/08/2023 Trước 21:00 ngày 28/08/2023
2 MPOU23 Dầu cọ thô 09/23 30/08/2023 Trước 15:00 ngày 29/08/2023
3 XBU23 Đậu tương mini 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
4 ZREU23 Gạo thô 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
5 XWU23 Lúa mỳ mini 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
6 KWEU23 Lúa mỳ Kansas 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
7 XCU23 Ngô mini 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
8 SIEU23 Bạc 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
9 SILU23 Bạc micro 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
10 CPEU23 Đồng 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
11 PLEU23 Bạch kim 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
12 ZLEU23 Dầu đậu tương 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 30/08/2023
13 ZSEU23 Đậu tương 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 30/08/2023
14 ZMEU23 Khô đậu tương 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 30/08/2023
15 ZWAU23 Lúa mỳ 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 30/08/2023
16 ZCEU23 Ngô 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 30/08/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 XBU23 Đậu tương mini 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
2 XCU23 Ngô mini 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
3 XWU23 Lúa mỳ mini 09/23 14/09/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
4 QOV23 Dầu Brent 10/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
5 BMV23 Dầu Brent mini 10/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023
6 RBEU23 Xăng RBOB 09/23 31/08/2023 Trước 21:00 ngày 29/08/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Trong trường hợp Quý Khách hàng không tiến hành thực hiện đóng các vị thế mở sau thời gian phải tất toán 30 phút, MXV sẽ áp dụng các hình thức xử lý theo quy định.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *