fbpx

Thông báo thời hạn tất toán các hợp đồng tháng 9 – 10/2023

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1QPU23Dầu ít lưu huỳnh 09/2308/09/2023Trước 21:00 ngày 06/09/2023
2TRUU23Cao su RSS3 09/2325/09/2023Trước 15:00 ngày 07/09/2023
3ZFTV23Cao su TSR20 10/2329/09/2023Trước 15:00 ngày 13/09/2023
4QWV23Đường trắng 10/2315/09/2023Trước 21:00 ngày 13/09/2023
5FEFU23Quặng sắt 09/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 13/09/2023
6NQMV23Dầu WTI Mini 10/2315/09/2023Trước 21:00 ngày 13/09/2023
7MCLEV23Dầu WTI micro 10/2315/09/2023Trước 21:00 ngày 13/09/2023
8CLEV23Dầu WTI 10/2318/09/2023Trước 21:00 ngày 15/09/2023
9NQGV23Khí tự nhiên mini 10/2322/09/2023Trước 21:00 ngày 20/09/2023
10CTEV23Bông sợi 10/2325/09/2023Trước 21:00 ngày 21/09/2023
11NGEV23Khí tự nhiên 10/2325/09/2023Trước 21:00 ngày 21/09/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1TRUU23Cao su RSS3 09/2325/09/2023Trước 15:00 ngày 07/09/2023
2QPU23Dầu ít lưu huỳnh 09/2312/09/2023Trước 21:00 ngày 08/09/2023
3ZSEU23Đậu tương 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
4ZREU23Gạo thô 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
5ZMEU23Khô đậu tương 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
6ZCEU23Ngô 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
7CCEU23Ca cao 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
8KWEU23Lúa mỳ Kansas 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
9ZLEU23Dầu đậu tương 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
10ZWAU23Lúa mỳ 09/2314/09/2023Trước 21:00 ngày 12/09/2023
11MPOU23Dầu cọ thô 09/2315/09/2023Trước 15:00 ngày 13/09/2023
12ZFTV23Cao su TSR20 10/2329/09/2023Trước 15:00 ngày 13/09/2023
13QWV23Đường trắng 10/2315/09/2023Trước 21:00 ngày 13/09/2023
14FEFU23Quặng sắt 09/2329/09/2023Trước 21:00 ngày 13/09/2023
15KCEU23Cà phê Arabica 9/2319/09/2023Trước 21:00 ngày 15/09/2023
16NQMV23Dầu WTI Mini 10/2319/09/2023Trước 21:00 ngày 15/09/2023
17MCLEV23Dầu WTI micro 10/2319/09/2023Trước 21:00 ngày 15/09/2023
18CLEV23Dầu WTI 10/2320/09/2023Trước 21:00 ngày 18/09/2023
19CTEV23Bông sợi 10/2309/10/2023Trước 21:00 ngày 22/09/2023
20NQGV23Khí tự nhiên mini 10/2326/09/2023Trước 21:00 ngày 22/09/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *