fbpx

Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MQIF24Bạc mini 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
2MQCF24Đồng mini 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
3MHGF24Đồng micro 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
4QOG24Dầu Brent 02/2426/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
5RBEF24Xăng RBOB 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
6XBF24Đậu tương mini 01/2429/12/2023Trước 22:00 ngày 27/12/2023
7ZREF24Gạo thô 01/2429/12/2023Trước 22:00 ngày 27/12/2023
8SIEF24Bạc 01/2429/12/2023Trước 21:00 ngày 27/12/2023
9SILF24Bạc micro 01/2429/12/2023Trước 21:00 ngày 27/12/2023
10CPEF24Đồng 01/2429/12/2023Trước 21:00 ngày 27/12/2023
11PLEF24Bạch kim 01/2429/12/2023Trước 21:00 ngày 27/12/2023
12ZLEF24Dầu đậu tương 01/2429/12/2023Trước 22:00 ngày 28/12/2023
13ZSEF24Đậu tương 01/2429/12/2023Trước 22:00 ngày 28/12/2023
14ZMEF24Khô đậu tương 01/2429/12/2023Trước 22:00 ngày 28/12/2023
15AHDD12F24Nhôm LME 12/01/2410/1/2024Trước 21:00 ngày 03/01/2024
16CADD23F24Đồng LME 23/01/2419/01/2024Trước 21:00 ngày 12/01/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1SIEZ23Bạc 12/2327/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
2MQIF24Bạc mini 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
3SILZ23Bạc micro 12/2327/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
4CPEZ23Đồng 12/2327/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
5MQCF24Đồng mini 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
6MHGF24Đồng micro 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
7PLEZ23Bạch kim 12/2327/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
8NGEF24Khí tự nhiên 01/2427/12/2023Trước 21:00 ngày 22/12/2023
9QOG24Dầu Brent 02/2428/12/2023Trước 21:00 ngày 26/12/2023
10BMG24Dầu Brent mini 02/2428/12/2023Trước 21:00 ngày 26/12/2023
11LRCF24Cà phê Robusta 01/2425/01/2024Trước 21:00 ngày 27/12/2023
12RBEF24Xăng RBOB 01/2429/12/2023Trước 21:00 ngày 27/12/2023
13XBF24Đậu tương mini 01/2412/1/2024Trước 22:00 ngày 27/12/2023
14MPOF24Dầu cọ thô 01/2415/01/2024Trước 15:00 ngày 28/12/2023
15AHDD12F24Nhôm LME 12/01/2410/1/2024Trước 21:00 ngày 03/01/2024
16AHDD23F24Đồng LME 23/01/2419/01/2024Trước 21:00 ngày 12/01/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *