fbpx

Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MQCG24Đồng mini 2/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
2MHGG24Đồng micro 2/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
3BMH24Dầu Brent mini 3/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
4RBEG24Xăng RBOB 2/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
5QOH24Dầu Brent 3/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 26/01/2024
6QWH24Đường trắng 3/2414/02/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
7SIEG24Bạc 2/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
8SILG24Bạc micro 2/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
9CPEG24Đồng 2/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
10PLEG24Bạch kim 2/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
  •  Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1SIEF24Bạc 1/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
2SILF24Bạc micro 1/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
3CPEF24Đồng 1/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
4MQCG24Đồng mini 2/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
5MHGG24Đồng micro 2/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
6PLEF24Bạch kim 1/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
7NGEG24Khí tự nhiên 2/2429/01/2024Trước 21:00 ngày 25/01/2024
8QWH24Đường trắng 3/2414/02/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
9QOH24Dầu Brent 3/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
10BMH24Dầu Brent mini 3/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
11RBEG24Xăng RBOB 2/2431/01/2024Trước 21:00 ngày 29/01/2024
12MPOG24Dầu cọ thô 2/2415/02/2024Trước 15:00 ngày 30/01/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *