fbpx

Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng

 

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Hitech Finance xin thông báo thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MQCJ24 Đồng mini 4/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
2 MHGJ24 Đồng micro 4/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
3 BMK24 Dầu Brent mini 5/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
4 RBEJ24 Xăng RBOB 4/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
5 QOK24 Dầu Brent 5/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 25/03/2024
6 SIEJ24 Bạc 4/24 28/03/2024 Trước 21:00 ngày 26/03/2024
7 SILJ24 Bạc micro 4/24 28/03/2024 Trước 21:00 ngày 26/03/2024
8 CPEJ24 Đồng 4/24 28/03/2024 Trước 21:00 ngày 26/03/2024
9 PLEJ24 Bạch kim 4/24 28/03/2024 Trước 21:00 ngày 26/03/2024
10 QWK24 Đường trắng 5/24 15/04/2024 Trước 21:00 ngày 28/03/2024
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 SIEH24 Bạc 3/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
2 SILH24 Bạc micro 3/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
3 CPEH24 Đồng 3/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
4 MQCJ24 Đồng mini 4/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
5 MHGJ24 Đồng micro 4/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
6 PLEH24 Bạch kim 3/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
7 NGEJ24 Khí tự nhiên 4/24 26/03/2024 Trước 21:00 ngày 22/03/2024
8 QOK24 Dầu Brent 5/24 28/03/2024 Trước 21:00 ngày 26/03/2024
9 BMK24 Dầu Brent mini 5/24 28/03/2024 Trước 21:00 ngày 26/03/2024
10 RBEJ24 Xăng RBOB 4/24 28/03/2024 Trước 21:00 ngày 26/03/2024
11 MPOJ24 Dầu cọ thô 4/24 15/04/2024 Trước 15:00 ngày 27/03/2024
12 QWK24 Đường trắng 5/24 15/04/2024 Trước 21:00 ngày 28/03/2024

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *