fbpx

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG HÀNG HÓA

 

Kính gửi: Quý Khách hàng,  

Công ty CP Hitech Finance (HTF) xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1MQIZ23Bạc mini 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
2MQCZ23Đồng mini 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
3MHGZ23Đồng micro 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
4BMF24Dầu Brent mini 01/2428/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
5RBEZ23Xăng RBOB 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
6QOF24Dầu Brent 01/2428/11/2023Trước 21:00 ngày 27/11/2023
7SIEZ23Bạc 12/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
8SILZ23Bạc micro 12/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
9CPEZ23Đồng 12/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
10PLEZ23Bạch kim 12/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
11XWZ23Lúa mỳ mini 12/2330/11/2023Trước 22:00 ngày 28/11/2023
12KWEZ23Lúa mỳ Kansas 12/2330/11/2023Trước 22:00 ngày 28/11/2023
13XCZ23Ngô mini 12/2330/11/2023Trước 22:00 ngày 28/11/2023
14ZLEZ23Dầu đậu tương 12/2330/11/2023Trước 22:00 ngày 29/11/2023
15ZMEZ23Khô đậu tương 12/2330/11/2023Trước 22:00 ngày 29/11/2023
16ZWAZ23Lúa mỳ 12/2330/11/2023Trước 22:00 ngày 29/11/2023
17ZCEZ23Ngô 12/2330/11/2023Trước 22:00 ngày 29/11/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày giao dịch cuối cùngThời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1SIEX23Bạc 11/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
2MQIZ23Bạc mini 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
3SILX23Bạc micro 11/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
4CPEX23Đồng 11/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
5MQCZ23Đồng mini 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
6MHGZ23Đồng micro 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
7PLEX23Bạch kim 11/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
8NGEZ23Khí tự nhiên 12/2328/11/2023Trước 21:00 ngày 24/11/2023
9CCEZ23Ca cao 12/2313/12/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
10QOF24Dầu Brent 01/2430/11/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
11BMF24Dầu Brent mini 01/2430/11/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
12RBEZ23Xăng RBOB 12/2330/11/2023Trước 21:00 ngày 28/11/2023
13XWZ23Lúa mỳ mini 12/2314/12/2023Trước 22:00 ngày 28/11/2023
14XCZ23Ngô mini 12/2314/12/2023Trước 22:00 ngày 28/11/2023
15MPOZ23Dầu cọ thô 12/2315/12/2023Trước 15:00 ngày 29/11/2023

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu.

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *