fbpx

THÔNG BÁO THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 03/2023

 

Kính gửi nhà đầu tư,

Công ty cổ phần Hitech Finance xin trân trọng thông báo tới quý nhà đầu tư về thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QPH23 Dầu ít lưu huỳnh 03/2023 08/03/2023 Trước 21:00 ngày 06/03/2023
2 TRUH23 Cao su RSS3 03/2023 27/03/2023 Trước 15:00 ngày 09/03/2023
3 NQMJ23 Dầu WTI mini 04/2023 16/03/2023 Trước 21:00 ngày 14/03/2023
4 MCLEJ23 Dầu WTI micro 04/2023 16/03/2023 Trước 21:00 ngày 14/03/2023
5 ZFTJ23 Cao su TSR20 04/2023 31/03/2023 Trước 15:00 ngày 15/03/2023
6 FEFH23 Quặng sắt 03/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 15/03/2023
7 CLEJ23 Dầu WTI 04/2023 17/03/2023 Trước 21:00 ngày 16/03/2023
8 NQGJ23 Khí tự nhiên mini 04/2023 24/03/2023 Trước 21:00 ngày 22/03/2023
9 NGEJ23 Khí tự nhiên 04/2023 27/03/2023 Trước 21:00 ngày 23/03/2023

 

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 QPH23 Dầu ít lưu huỳnh 03/2023 10/03/2023 Trước 21:00 ngày 08/03/2023
2 TRUH23 Cao su RSS3 03/2023 27/03/2023 Trước 15:00 ngày 09/03/2023
3 ZLEH23 Dầu đậu tương 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
4 ZSEH23 Đậu tương 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
5 ZREH23 Gạo thô 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
6 ZMEH23 Khô đậu tương 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
7 ZWAH23 Lúa mỳ 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
8 KWEH23 Lúa mỳ Kansas 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
9 ZCEH23 Ngô 03/2023 14/03/2023 Trước 22:00 ngày 10/03/2023
10 MPOH23 Dầu cọ thô 03/2023 15/03/2023 Trước 15:00 ngày 13/03/2023
11 CCEH23 Ca cao 03/2023 16/03/2023 Trước 21:00 ngày 14/03/2023
12 ZFTJ23 Cao su TSR20 04/2023 31/03/2023 Trước 15:00 ngày 15/03/2023
13 FEFH23 Quặng sắt 03/2023 31/03/2023 Trước 21:00 ngày 15/03/2023
14 NQMJ23 Dầu WTI mini 04/2023 20/03/2023 Trước 21:00 ngày 16/03/2023
15 MCLEJ23 Dầu WTI micro 04/2023 20/03/2023 Trước 21:00 ngày 16/03/2023
16 KCEH23 Cà phê Arabica 03/2023 21/03/2023 Trước 21:00 ngày 17/03/2023
17 CLEJ23 Dầu WTI 04/2023 21/03/2023 Trước 21:00 ngày 17/03/2023
18 NQGJ23 Khí tự nhiên mini 04/2023 28/03/2023 Trước 21:00 ngày 24/03/2023

 

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *