fbpx

Đường MA trong phân tích kỹ thuật

Đường MA trong phân tích kỹ thuật

Đường MA là một trong những chỉ số cơ bản trong phân tích kỹ thuật. Trong bài viết này, HTF sẽ giúp các nhà đầu tư sử dụng đường MA hiệu quả trong phân tích kỹ thuật hàng hóa phái sinh.

Đường MA trong đầu tư hàng hóa là gì?

Đường MA (viết tắt của Moving Average) là đường trung bình động. Nhờ đường MA các nhà đầu tư có thể nhận biết được sự biến động, chỉ báo xu hướng giá hàng hóa phái sinh trong một khoảng thời gian. Đường trung bình động phản ánh sự vận động của giá hàng hóa theo xu hướng tăng hay giảm, hoặc không biến động. Đường MA thường được quan sát theo giá hàng hóa ở vùng kháng cự, hỗ trợ. Nó kết hợp với giá hàng hóa nhằm xác định xu hướng thị trường.

Một số mốc phổ biến của MA như 10, 20 ngày đối với MA ngắn hạn và 50 ngày đối với trung hạn, 100 hay 200 ngày cho dài hạn. Các đường MA có thể có độ trễ về giá, đặc biệt là trong ngắn hạn.

Kết hợp các đường MA có thể tạo nên chỉ báo MACD. Quý Anh/Chị nhà đầu tư tham khảo bài viết về MACD tại đây: Đường MACD là gì? Cách sử dụng MACD trong đầu tư hàng hóa hiệu quả nhất

Chu kỳ của đường MA

Ký hiệu đầy đủ của đường MA là MA (n). Trong đó, n chính là chỉ số cho chu kỳ (khoảng thời gian được xét để tính giá trị trung bình) của đường MA.

Ví dụ: Đường MA10 có n = 10, nghĩa là sử dụng trung bình của 10 mức giá đóng cửa để tính toán MA10. Nếu như đường MA tiếp tục trượt về sau 1 phiên nữa thì lúc đó ta sẽ được một tổ hợp bao gồm 10 mức giá đóng cửa mới. Khi đó, 10 giá trị này sẽ tạo ra một giá trị mới cho MA, cứ như vậy đường trung bình động MA sẽ được hình thành.

Tùy vào những thời điểm khác nhau thì chu kỳ của đường MA cũng có những ý nghĩa khác nhau.

Chu kỳ của đường MA sẽ ảnh hưởng lên độ mượt và độ trễ của đường MA, cụ thể như sau:

 • Độ mượt của đường MA được thể hiện ở sự nhạy cảm của nó đối với đường giá. Khi đường MA nằm càng xa đường giá thì càng giảm sự nhạy cảm khi có sự biến động về giá, đồng thời độ mượt cũng cao. Ngược lại, khi đường MA càng nằm sát với đường giá thì đường MA lúc này sẽ phản ánh cho toàn bộ biến động của giá, đồng thời có độ mượt thấp. Độ mượt của đường MA càng thấp thì càng khó để dự báo cho xu hướng giá.
 • Độ trễ của đường MA được thể hiện ở khả năng phản ứng của chỉ báo so với đường giá. Đường MA sẽ có độ trễ thấp nếu như nó phản ứng kịp thời với sự biến động của giá, cụ thể là nếu giá tạo đỉnh thì đường MA cũng tạo đỉnh. Khi đó, nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt được xu hướng và xác định chính xác điểm mua/bán phù hợp. Đường MA sẽ có độ trễ cao nếu như nó phản ứng lại trễ hơn nhiều so với sự biến động của giá hàng hóa, chẳng hạn như khi giá tạo đáy, nhưng phải một thời gian sau thì đường MA mới tạo đáy. Khi đường MA có độ trễ cao, nhà đầu tư sẽ khó khăn hơn rất nhiều để nắm bắt xu hướng, nhưng trường hợp này tín hiệu gây nhiễu lại rất ít. Như vậy, thời gian đường MA phản ứng lại biến động giá càng chậm thì độ trễ của MA càng cao.

Đường MA có chu kỳ là một số nguyên dương, được chia thành 3 loại chính, đó là: chu kỳ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chu kỳ MA càng ngắn thì độ mượt của MA sẽ càng thấp đồng thời độ trễ của MA càng ngắn. Chu kỳ MA càng dài thì độ mượt của MA sẽ càng cao đồng thời độ trễ của MA càng cao.

Các loại đường MA phổ biến

Có 3 loại đường MA phổ biến nhất được sử dụng trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, bao gồm: Đường Simple Moving Average (SMA), đường Weighted Moving Average (WMA), đường Exponential Moving Average (EMA). Trong phần này, chúng tôi chỉ để cập đến 2 loại đường MA thường dùng trong phân tích kỹ thuật là SMA và EMA.

Đường trung bình động giản đơn – Simple Moving Average (SMA)

SMA được tạo thành từ trung bình cộng các mức giá cao nhất, thấp nhất, giá mở cửa, đóng cửa tại một khoảng thời gian giao dịch xác định. Thông thường, SMA tạo thành bởi trung bình cộng mức giá đóng cửa.

Công thức:

SMA = (P1+ P2+ … + Pn)/n

Trong đó:

– P1+P2+Pn: Là mức giá từng ngày trong khoảng thời gian n.

– n: Khoảng thời gian.

Ví dụ: SMA của Hợp đồng Dầu thô WTI (CLE) giao tháng 01/2023 trong 5 ngày kể từ 05/12/2022 – 09/12/2022.

Ngày CLE
05/12 $89,21
06/12 $89,18
07/12 $89.13
08/12 $89,08
09/12 $89,03

SMA = ($89,21 +$89,18 + $89.13 + $89,08 + $89,03)/5 = 89,126

Đường trung bình động hàm số mũ Exponential Moving Average (EMA)

Đường MA được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá ở thời gian gần nhất. Vì vậy, EMA phản ánh tín hiệu trong ngắn hạn chóng hơn SMA, hỗ trợ các đầu tư đưa ra quyết định kịp thời trước các biến động giá ngắn hạn.

Có 3 bước cơ bản để tính đường EMA, bao gồm:

– Bước 1: Tính đường SMA.

– Bước 2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn, chia cho trọng số đường EMA trước đó.

– Bước 3: Tính đường EMA hiện tại.

Công thức:

EMA = Pt x k + EMAy x (1 – k)

Trong đó:

– Pt: Là giá đóng cửa hôm nay.

– k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1).

– EMAy: Giá trị EMA của ngày trước đó.

 

Cách sử dụng đường MA hiệu quả

Để sử dụng đường MA hiệu quả dưới đây là một vài lưu ý cho các nhà đầu tư

1. Kết hợp đường giá và đường trung bình

Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi giá cắt lên đường MA. Đường trung bình lúc này đóng vai trò hỗ trợ. Các nhà đầu tư có thể tiến hành mua khi giá cắt lên hoặc khi giá điều chỉnh về các đường trung bình.Đường MA trong phân tích kỹ thuật

Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi giá cắt xuống đường MA. Đường trung bình lúc này đóng vai trò kháng cự. Các nhà đầu tư có thể tiến hành bán khi giá cắt xuống hoặc khi giá hồi lại về gần các đường trung bình

Đường MA trong phân tích kỹ thuật

2. Sự giao cắt giữa các đường trung bình ngắn hạn và dài hạn

Khi đường trung bình chu kỳ ngắn và đường trung bình chu kỳ dài cắt nhau cho thấy tín hiệu thay đổi của xu hướng.

Tín hiệu mua: Tín hiệu mua xuất hiện khi đường ngắn hạn cắt lên đường dài hạn.  Vd: Đường MA50 cắt lên đường MA200

Tín hiệu bán: Tín hiệu bán xuất hiện khi đường ngắn hạn cắt xuống đường dài hạn.  Vd: Đường MA50 cắt xuống đường MA200

3. Xác định dựa trên các đường SMA và đường giá

Tín hiệu Mua:

 • Đường giá vượt lên đường SMA20 phản ánh dự báo xu hướng tăng ngắn hạn.
 • Đường giá vượt lên đường SMA50 phản ánh dự báo xu hướng tăng trung hạn.
 • Đường giá vượt lên đường SMA100 phản ánh dự báo xu hướng tăng trung hạn.
 • Đường SMA20 vượt lên SMA50 phản ánh dự báo xu hướng tăng trong dài hạn.
 • Đường giá vượt lên đường SMA20 và đường SMA20 vượt lên SMA50 phản ánh dự báo xu hướng tăng giá, rõ hơn khi 3 đường chạm nhau và hướng lên.

Tín hiệu bán:

 • Đường giá vượt xuống đường SMA20 phản ánh dự báo xu hướng giảm ngắn hạn.
 • Đường giá vượt xuống đường SMA50 phản ánh dự báo xu hướng giảm trung hạn.
 • Đường giá vượt xuống đường SMA100 phản ánh dự báo xu hướng giảm trung hạn
 • Đường SMA20 vượt xuống SMA50 phản ánh dự báo xu hướng giảm trong dài hạn.
 • Đường giá vượt xuống đường SMA20 và đường SMA20 vượt xuống SMA50, đồng thời đường giá, đường SMA20, SMA50 chạm nhau và hướng xuống phản ánh dự báo xu hướng giảm.

 

Lưu ý sử dụng đường MA hiệu quả trong phân tích kỹ thuật

Cũng giống như các chỉ báo khác, đường MA chỉ phản ánh tương đối chứ không phản ánh chính xác tín hiệu thị trường. Các nhà đầu tư cần phân tích kết hợp chỉ báo MA với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định đầu tư phù hợp.

Ngoài ra, cần lưu ý về chu kỳ thời gian của đường MA như sau:

 • Nếu chu kỳ thời gian ngắn tương đương với số ngày tính giá đóng cửa ít, kết quả thu được không đủ dữ liệu đại diện xu hướng, từ đó phản ánh xu hướng có thể không chính xác.
 • Nếu chu kỳ quá dài, trải qua nhiều giai đoạn giá tăng/giảm trong quá khứ, mức giá tăng giảm triệt tiêu lẫn nhau, làm cho đường MA xa đường giá hơn, dẫn đến xu hướng xác định chỉ mang tính chất tương đối.

Một vài đường MA mà các nhà đầu tư nên sử dụng để phân tích:

 • Trong dài hạn: MA(100) hoặc MA(200).
 • Trong trung hạn: SMA(50).
 • Trong ngắn hạn: SMA(10), SMA(14), SMA(20).

Trên đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về đường MA trong phân tích kỹ thuật đầu tư hàng hóa phái sinh. Hy vọng qua bài viết này, Hitech finance đã giúp các Anh/Chị đầu tư hiệu quả hơn.

 

 

 

Bấm để đánh giá bài viết này!
[Total: 0 Trung bình: 0]

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *